Mit jelent a cserbenhagyás?

 

kártérítési igény

kártérítési igény

Cserbenhagyás nemcsak közúti, hanem vasúti, vízi és légi közlekedés során is megvalósulhat. Cserbenhagyás akkor valósul meg, ha a közlekedési balesetben érintett jármű vezetője nem áll meg a helyszínen, illetve úgy távozik onnan, hogy nem győződik meg arról, hogy van-e a helyszínen segítségnyújtásra szoruló sérült személy. A cserbenhagyás tehát a megállási és meggyőződési kötelezettség elmulasztását jelenti egy olyan baleseti szituációban, amely magában hordozza a sérülés bekövetkezésének valószínűségét. A bírói gyakorlat szerint ugyanis a pusztán dologrongálódással járó baleset résztvevője nem valósít meg cserbenhagyást akkor, ha nem tesz eleget megállási és meggyőződési kötelezettségének feltéve hogy a baleset nem volt alkalmas testi sérülés előidézésére. A közlekedési balesetek helyszínének elhagyása tehát nem minősül cserbenhagyásnak akkor, ha egyértelmű hogy nem történhetett személyi sérülés. Ilyen pl. az az eset, amikor két szembejövő gépjármű visszapillantó tükrei összekoppannak, de kár nem következik be. Ha azonban a sofőr észleli, hogy a szembejövő gépjármű ajtajának üvege betörik a tükrök ütközése miatt, és nem áll meg, a cserbenhagyás vétsége megállapítható, hiszen fennáll a sérülés reális lehetősége. A baleseti kártérítés összege megállapításához keresse a baleseti-karterites.com weboldalt!