Egy mobil app számos területen lehet sikeres!

mobil app

mobil app

Számos olyan üzletágban van kiemelkedően fontos szerepe egy mobil appnak, ahol rendszeres képi -, vagy videó dokumentációra van szükség. Ilyen például a területi képviselőknél a termék kihelyezés monitoringja, orvosoknak leletek, képek adminisztrálása, kárfelmérőknek vagy értékbecslőknek az adott ingóság vagy ingatlan szükséges képeinek feltöltése. Rengeteget nyer a vállalat azzal, hogy mobilalkalmazással a dokumentálási folyamat elindítható, a felmérés a helyszínen elvégezhető, rögzíthető és egy mozdulattal lezárható. Ezzel a tevékenység az ügyviteli rendszerben dokumentálásra került, a folyamat rendkívül gyors, pontos és hatékony. Ezt nagyra értékeli az a kolléga, aki a dokumentálást végzi, és az is, akinek további munkája van vele. Ezek mellett egy mobil app sikeres lehet a vendéglátásban is, lényegesen egyszerűbben lehet például a megrendeléseket leadni. De a kereskedelemben is jelentős szerepet tölthet be, nagyobb vásárlóerőt vonzhat egy webáruháznál is! További információkért keresse az aktivdigital.hu/mobilapp weboldat!

Mit jelent a cserbenhagyás?

 

kártérítési igény

kártérítési igény

Cserbenhagyás nemcsak közúti, hanem vasúti, vízi és légi közlekedés során is megvalósulhat. Cserbenhagyás akkor valósul meg, ha a közlekedési balesetben érintett jármű vezetője nem áll meg a helyszínen, illetve úgy távozik onnan, hogy nem győződik meg arról, hogy van-e a helyszínen segítségnyújtásra szoruló sérült személy. A cserbenhagyás tehát a megállási és meggyőződési kötelezettség elmulasztását jelenti egy olyan baleseti szituációban, amely magában hordozza a sérülés bekövetkezésének valószínűségét. A bírói gyakorlat szerint ugyanis a pusztán dologrongálódással járó baleset résztvevője nem valósít meg cserbenhagyást akkor, ha nem tesz eleget megállási és meggyőződési kötelezettségének feltéve hogy a baleset nem volt alkalmas testi sérülés előidézésére. A közlekedési balesetek helyszínének elhagyása tehát nem minősül cserbenhagyásnak akkor, ha egyértelmű hogy nem történhetett személyi sérülés. Ilyen pl. az az eset, amikor két szembejövő gépjármű visszapillantó tükrei összekoppannak, de kár nem következik be. Ha azonban a sofőr észleli, hogy a szembejövő gépjármű ajtajának üvege betörik a tükrök ütközése miatt, és nem áll meg, a cserbenhagyás vétsége megállapítható, hiszen fennáll a sérülés reális lehetősége. A baleseti kártérítés összege megállapításához keresse a baleseti-karterites.com weboldalt!

A belső ellenőr alkalmazása.

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

A gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv – a kiszervezés mellett – legalább 1 fő belső ellenőrt alkalmaz foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, amelyhez minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni. Ha a minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzését külső szolgáltató bevonásával végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal elnöke a szerződéstervezet kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a minisztériumot, valamint a Miniszterelnöki Kormányirodát. Ha a Hivatal elnökétől a fenti határidő alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként kell tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével egyetért. Ha belső ellenőr szakembert keres, válassza a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!